Black yellow
       
     
Satellites
       
     
Satellites
       
     
Black yellow
       
     
Black yellow

Gauche on paper, 2017.
(595 x 840cm)

Satellites
       
     
Satellites

Gauche and ink on paper, 2017.
(150 x 210cm)

Satellites
       
     
Satellites

Gauche and ink on paper, 2017.
(150 x 210cm)